COVID-19 Portugal – Koronawirus Portugalia

[🇬🇧EN BELOW]
2 Marca 2020 w Portugalii potwierdzono pierwsze dwa przypadki koronawirusa na terenie kraju.
Informacje o rozwoju sytuacji i środkach zapobiegania można śledzić w języku angielskim i portugalskim na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia (Direção-Geral da Saúde): www.dgs.pt/corona-virus
Inna przydatna strona: www.gov.pl/web/portugalia

Ograniczenia w podróżowaniu do/po Portugalii:
Na ten moment nie ma żadnych ograniczeń, jedynie osoby wracające z Włoch lub Chin drogą lotniczą będą objęte jednak dodatkową kontrolą medyczną.

Zalecenia portugalskiego rządu:
Przypadki podejrzenia zarażenia koronawirusem należy zgłaszać telefonicznie na portugalską linię Linha de Saúde 24 pod numer 808 24 24 24, a następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od operatora. Co ważne i co jest często podkreślane: osoby, u których występuje podejrzenie zarażenia nie powinny udawać się do placówek służby zdrowia.

Czy Portugalia jest obecnie bezpieczna do odwiedzenia?
Na chwilę obecną nie ma żadnych przeciwskazań do zwiedzania Portugalii. Warto jednak śledzić bieżącą sytuację na świecie i zalecenia instytucji rządowych.

Zwiedzanie, muzea, zabytki, koncerty.
Większość imprez czy koncertów została przełożona lub odwołana, również spora część muzeów i zabytków jest zamknięta (wstępnie do 03.04.2020) by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak na koronawirusa reagują Portugalczycy?
Portugalczycy jak to Portugalczycy – zawsze spokojni. W kraju nie ma większej paniki, zachowania są podobne jak w Polsce: w większych supermarketach ludzie wykupują papier toaletowy, mydło i konserwy.

[🇬🇧EN]
On the 2nd of March 2020 the first two cases of Covid-19 were confirmed in Portugal.
Information about the situation and prevention measures can be followed in English and Portuguese on the website of the Directorate-General of Health (Direção Geral da Saúde): www.dgs.pt/corona-virus

Travel restrictions:
At this moment there are no restrictions, only people travelling from Italy or China by will be the subject to additional medical supervision.

Recommendations of the Portuguese Government:
Cases of suspicion of covid-19 infection should be reported by phone to the Portuguese line „linha de saúde 24”: 808 24 24 24. What is important and what is often said: people who are suspected of being infected should not go to health care facilities.

Is Portugal safe to visit now?
At the moment there are no restrictions to visit Portugal. However, it is worth following the current situation in the news and follow the recommendations of governmental institutions.

Sightseeing, museums, monuments, concerts.
Most events or concerts have been postponed or cancelled, also a large part of museums and monuments are closed (at least until 03.04.2020) to prevent the spread of the virus.

How do the Portuguese react to COVID-19?
Portuguese are Portuguese – they always stay calm. There is no greater panic in the country. Only in larger supermarkets toilet paper, soap and canned food start to disappear faster.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót do góry